Zgony z Anglii i Wielkiej Brytanii, Indeksy GRO, 1969 – 2007

Source: